Sunday, January 17, 2010

A Different Kind of Discipline


Senseijery: Madaming bumagsak sa inyo sa major subject niyo! Ano ba’ng problema?! Paano kasi wala kayong ginawa kundi mag-facebook nang mag-facebook! Tanim kayo ng tanim ng mga virtual plants sa Farmville whatever ninyo instead of planting something in your minds.

Class: (quiet)

Senseijery: You should change your unnecessary habits! I have a new policy…

Class: (confused silence)

Senseijery: Kapag online ako sa Facebook, dapat lahat sa klaseng ‘to ay mag-offline within two minutes after I prompt you through the chat window!

Class: HUUUUHHHH?!

Senseijery: Oo, seryoso ‘to. At kapag may nahuli ako na hindi nag-offline agad, I will add the points to your demerits!

(Demerits add up to their quiz items.)

Class: HUUUUUHHHH?! (More loudly this time)

Student 1: Pa’no po kung idle?

Senseijery: ‘Wag niyo kong lokohin. Nagfa-farmville lang kayo no’n.

Student 2: Eh, sir pa’no po kung sabado o kaya linggo?

Senseijery: (Thinks deeply) Saturday lang at Sunday morning puwede. Kasi Sunday night ang gawaan ng homework.

Student 3: Sirrrrr… ‘Wag naman…

Senseijery: Then show me better quiz results and I’ll lift this rule.

Student 4: Magfe-Friendster na lang ako ulit!

Senseijery: Sana may kumausap sa’yo d’on!

Class: (Bursts with laughter.)


--------------------------------------------------------------------------


It’ so cool to be a teacher! Nyahahahaha!